صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
  
تبلیغات

فریب بزرگ : 21 بزرگتر است یا 20 ؟

 
موضوع: فراوانی نسبی    درس: آمار و مدلسازی     پیش نیاز: ریاضیات ابتدائی+کمی فکر
 
 
 
 
 

 

بازدید کننده گرامی

از اقبال شما به این سایت ممنونیم

riazisara.com